Kimlik ve direniş

Dünya artık ‘Mekan, Kimlik ve Ekoloji ‘ ekseni üzerinden dönüyor diyoruz uzun zamandan beri. Bu eksen sadece şiddetli bir uçurum haline dönüşen Ortadoğu için değil, …

Gerçeğin dört atlısı

Zaferleri severiz; hele bunlar biraz uzaktaysa oldukça severiz, çünkü ne onun zahmetine katlanmak zorunda kalmışızdır ve ne de sonuçlarından doğacak muhtemel ceremesini çekeceğizdir. Bu yüzden …

Politik inisiyatif ve Selo

Gizemin ustası Edgar Allan Poe, satranç ile briçi karşılaştırdığında, briçi daha çok hayata benzetir, “çünkü” der, “satrançta şansa hiç yer yoktur, her şey ama her …

Politika ve gerçek

Sanılanın aksine politika gerçek üzerinden değil ‘görünen’nin üzerinden işler. Etkisini ve hegemonyasını görünen üzerinden kurar. Hele 21. yüzyıl ‘görünen’, imaj yüzyılı olduğundan neredeyse görünen dışında …

Özne olarak siyaset yapmak

Devam ediyoruz o zaman, yoksa ‘hep beraber özne olalım’ diye bitirebilirdik oysa. Bu 1970’lerin naif de olsa kesinlikle daha güzel günlerindeki ‘Hayat bayram olsa’ şarkısı …

Öznenin yavaş demokrasisi

Öznelerin bir araya gelmesinin tadı da başka olur. Tabii ki bu bir mükemmel toplum ya da üst insanlar cemaati olmayacaktır. -Mükemmel toplum talebi faşizmdir.- Ancak …

Özne-iktidar meselesi

Madunun, ezilenin özne olma meselesini asıl olarak iktidar olma ile özdeşleştirdiğimizi düşünen arkadaşlar 4-5 haftadır yazdıklarımı, çok sonra, bir iktidar meselesi tartışması olarak görüyorlar. Bu …

Bir yıkma arzusu

4-5 haftadır sürdürmeye çalıştığım ‘Kitleden özneye seyahat’ yazıları için birçok arkadaş ‘doğru’ ya da ‘güzel’ ile başlayarak ama, ama ile buna devam ederek, yüzyılların gerekçesi …

Madundan özneye

Kitleden Özneye seyahatte bu sefer ‘madun’dan, yani kısaca ‘kendisi için söz söyleme hakkı olmayan’dan özneye doğru devam etmek istiyorum. Madun’un bir başka, oldukça güzel tanımını …

Yanlışa övgü

Özneye seyahate devam ediyoruz. Kitlenin yerine öznenin devrimci bir dinamik olarak yer almasında mutabıksak, o zaman ‘Özne’ olmanın yolları üzerinde konuşmamız gerekir. Kitlenin yerinin değiştiğini …